Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní právní servis pro podnikatele zahrnující oblast obchodního, občanského a trestního práva. Poskytování daňových a účetních služeb včetně zpracování mezd, vedení personální dokumentace, průběžného daňového dohledu a zpracování přiznání k daním. ...

Advokátní kancelář – Mgr. Michal Zákravský

Komplexní právní služby se specializací na poradenství v oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního a trestního práva, sepisování smluv, zastupování klienta před soudem, jednání v trestním řízení a také zastupujeme u přestupkového řízení. Veškeré …

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

Brzy zavírá (14:00)

Charita Jablunkov

Denní stacionář sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením. Centrum pomoci sv. Rafaela. Bezplatná právní poradna.

Advokátní kancelář Hajduk a partneři, s.r.o.

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní, insolvenční, občanské, trestní, pracovní, správní a zdravotnické právo.

JUDr. Marek Jakubík, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, rodinného, správního a pracovního práva.

Mgr. Jaroslav Vašek, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného, trestního a insolvenčního práva.

Mgr. Jiří Fiala

Poskytování advokátních služeb.

JUDr. Ivana Mikulová

Poskytování advokátních služeb se specializací na obchodní, občanské a pracovní právo.

JUDr. Milan Pavelec

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, firemní, finanční, směnečné, šekové, konkursní, vyrovnávací a závazkové právo.

JUDr. Ivo Kuchařík

Poskytování notářských služeb.

JUDr. Jana Matýsková

Poskytování notářských služeb.

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

JUDr. Zbyhněv Zubek, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti obchodního a bytového práva.

Mgr. Stanislav Strakoš, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva.

JUDr. Tomáš Mikulík Hamele, Ph.D., advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, trestního a zdravotnického práva.

JUDr. Vlastimil Bureš

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

Mgr. Markéta Rájecká

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, firemní, občanské, směnečné, šekové, závazkové a trestní právo.

Mgr. Simona Čermáková

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, občanské, bytové, závazkové, konkursní a vyrovnávací právo.

JUDr. Věra Zahradníková, advokátní kancelář

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, bytového a rodinného práva.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

JUDr. Otto Walach, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního a celního práva.

JUDr. Jiří Němec, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, pracovního a správního práva.

Advokátní kancelář, Mgr. Irena Křivánková

Advokát nabízí služby: poradenství, právní zastoupení v oblasti práva, rodinné (rozvod, péče o děti, výživné, vypořádání majetku), občanské, trestní, přestupkové, pracovní a obchodní právo. Také dědické a správní řízení, převody nemovitostí, smlouvy.

Mgr. Eva Budínová, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a rodinného práva.

Mgr. Pavel Szkandera, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

JUDr. Břetislav Puzoň

Provozování advokátní kanceláře v oblasti trestního, rodinného, občanskoprávního a obchodního práva.

OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

JUDr. Irena Šebestová, advokátní kancelář

Nabídka právních služeb v oblasti občanského, rodinného, obchodního a trestního práva, převodů nemovistostí, správního řízení a dědictví.