Kluby, svazy a sdružení

Soubor lidových písní a tanců Ostravica

Nabízíme vystoupení folklorního souboru zahrnujícího tance, písničky a muziku severovýchodního moravsko-slovenského pomezí a horalského Lašska.

Sdružení Filip Neri

Pořádání letních táborů pro děti, organizování volnočasových aktivit, pořádání kulturních akcí a festivalů.

Beskydský letecký klub

Provozujeme letecký klub. Zabýváme se sdružováním pilotů. Pomáháme udržovat a zvelebovat startovní a přistávací plochy. Podílíme se na kulturní i sportovní činnosti členů klubu a také na vzdělávání pilotů. Rozšiřujeme zásady fair-play.

Cimbálová muzika Satina

Provoz folklorního sdružení zabývajícího se cimbálovou muzikou. Vystupování na plesech, koncertech, svatbách a kulturních akcích. Nabídka hraní na besedách, oslavách a rautech. Repertoár muziky je z oblasti Valašska, Lašska, Moravskoslovenského pomezí, jižní …

TJ Písek

Provoz tělovýchovné jednoty.

TJ LIGNUM - Morávka

Provoz tělovýchovné jednoty.

Michal Blokša

Nabídka služeb vzdělávací agentury, která je zaměřená na cílenou podporu maximalizace kvality výstupu u všech částí státní maturitní zkoušky.

ZO 0241 Nebory

Sdružování chovatelů holubů, pořádání závodů poštovních holubů a výstav.

ZO 0310 Mosty u Jablunkova

Sdružování chovatelů holubů, pořádání závodů poštovních holubů a výstav.

Rockfest CHECHČA

Zabýváme se pořádáním rockového festivalu včetně prodeje vstupenek.

Občanské sdružení Beskyd

Pořádání výchovných a vzdělávacích akcí a koncertů. Zabýváme se drogovou tématikou a násilím ve školách a v rodině.

Orel jednota Staré Město u Frýdku

Cílem křesťanské organizace je výchova mladých lidí a dětí zejména prostřednictvím sportovních aktivit. Zaměřujeme se na florbal, běh, fotbal, cykloturistiku a turistiku.

Tělocvičná jednota Sokol Pražmo-Raškovice

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií.

Dobrá 3000, o.s.

Provoz mateřského centra. Organizování volnočasových programů pro děti a rodiče s dětmi. Věnujeme se kreslení, tancování, zpívání, čtení pohádek, základům anglického jazyka.

Junák - český skaut, středisko Kruh Frýdek-Místek, z. s.

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let, které organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Rozvíjíme u dětí toleranci, obětavost a ochotu pomoci druhému. Pomáháme mladým lidem nalézat cestu k přírodě, k druhým i k sobě samým. Podporujeme …

Pod Svícnem

Pořádáme frýdecko-místecký benefiční festival. Hudební, divadelní, filmová, taneční a literární scéna. Vstup zdarma. Sbírky pro charitativní organizace. Založeno v roce 2004.

ZO 0239 Jablunkov

Sdružování chovatelů holubů, pořádání závodů poštovních holubů a výstav.

ZO 0240 Jablůnkov – Návsí

Sdružování chovatelů holubů, pořádání závodů poštovních holubů a výstav.

ZO 0157 Paskov

Sdružování chovatelů holubů, pořádání závodů poštovních holubů a výstav.

Tělocvičná jednota Sokol Brušperk

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií. Vedení šachového klubu.

Herna Lumpíkov

Lumpíkov je prostor pro rodiny s dětmi, kde si rodiče mohou odpočinout v kavárně a děti využít hernu s Cha-cha boxem a trampolínou. Nechybí u dětí oblíbené klouzačky do balónků a hračky. Organizujeme programy pro děti (karneval, noční přespání, tábory, aj.), …

Dětské zábavní centrum Bambulka

Provoz dětského centra. K dispozici je skákací hrad, horská dráha, X-box, trampolína, fotbalové hřiště, koutek s terapeutickým bazénem a další.

Abterra

Zabýváme se výcvikem psů pomocí shapingu a pozitivní motivace. Trénujeme agility, poslušnost, obedience, dog dancing, ale také všechny, kteří chtějí ze svého psa příjemného kamaráda. Trénink probíhá na agility parkuru, placu na poslušnost nebo uvniř. V lekci …

BESKYD DZR, o.p.s.

Poskytování ubytování a stravování pro osoby se sníženou soběstačností.

PROMISE CZ

Pomáháme stávajícím církvím, sborům i jednotlivcům ke vzniku funkčních společenství věřících lidí.

Face 2 Face - volnočasové centrum z.s.

Provozujeme volnočasové centrum pro děti a mládež, při kterým si v netradičním podání rozšíří slovní zásobu v angličtině a dozví se spoustu informací o anglicky mluvících zemní a všeobecný přehled.

Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s.

Provoz fotbalového klubu. Vedeme mužstva dospělých a mládeže. Provozujeme také šachový klub.

Asociace soukromého zemědělství Tešínského Slezska z.s.

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničí.

JUDO BESKYDY z.s.

Provoz sportovního klubu juda pro děti a mládež. Účastníme se turnajů a soutěží. Pořádáme sportovní akce a letní tábory.

Voltiž Duha

Hlavním cílem programu organizace je atraktivní jezdecká disciplína zvaná voltiž, určená dětem od pěti do deseti let. Naši členskou základnu v současné době tvoří osmnáct dětí ve věku od čtyř do dvanácti let. Trénujeme na koních HASAN, NICK a FAUST.