Kluby, svazy a sdružení

Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda

Provoz folklorního souboru. Soubor má svou cimbálovou muziku, která funguje již od založení souboru. Zpracovává region lašsko-valašského pomezí. Dále nabídka nefolklórních tanců, mezi které patří Kankán, Mrazík a mnoho dalších.

Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Třanovicích

Sdružování příslušníků národnostní menšiny bydlící na pohraničí České a Polské republiky.

Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice

Naším cílem je zlepšení sociálně ekonomické situace v mikroregionu a rozvoj demografických a kulturních stránek života.

Fotoklub Jablunkov

Sdružování příznivců výtvarné fotografie a pořádání výstav.

Asociace obchodních akademií České republiky

Cílem je spolupráce při tvorbě a realizaci školské vzdělávací politiky státu a právních předpisů s příslušnými orgány státní správy a parlamentu.

Klub kultury, o.p.s.

Pořádání Třineckého filmového léta. Organizování volnočasových kulturních aktivit.

SK FbC Třinec

Provozujeme florbalový klub pro děti a dospělé. Pořádáme florbalové soutěže. Vedeme družstva mužů, juniorů, dorostenců, starších a mladších žáků a elévů. Pro malé děti provozujeme přípravku.

Paskov Saurians

Provozujeme florbalový klub pro děti a mládež. Pořádáme florbalové soutěže. Vedeme družstva mužů, juniorů, dorostenců, starších a mladších žáků a elévů. Pro malé děti provozujeme přípravku.

FbC Frýdek-Místek

Provozujeme florbalový klub pro děti a mládež. Pořádáme florbalové soutěže. Vedeme družstva mužů, žen, juniorů, dorostenců, starších a mladších žáků a elévů.

Okresní agrární komora ve Frýdku-Místku

Sdružování podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství. Prosazování a obhajoba zájmů svých členů, poskytování poradenství.

SK Čeladná

Pořádáme sportovní akce. Provozujeme fotbalový klub. Trénujeme a hrajeme zápasy v oddílech můžu, dorostu a žáků. Vedeme přípravný tým.

Krnalovice o.s.

Provozování sdružení s cílem zvelebování a obnovy obce. Zaměřujeme se na zlepšení životního prostředí a životních podmínek obyvatel. Spolupracujeme se zastřešujícími obcemi, městy a kraji a další. Specializujeme se i na realizaci sdružování práv občanů ...

Sportovní klub Návsí

Organizování aktivit dětem a mládeži. Provozujeme oddíl fotbalu, florbalu, stolního tenisu a tenisu.

Klub zábavy a sportu Záolší

Pořádání zábav, kulturních a sportovních akcí. Udržování tradic v obci Vendryně.

Cimbálová muzika Satina

Provoz folklorního sdružení zabývajícího se cimbálovou muzikou. Vystupování na plesech, koncertech, svatbách a kulturních akcích. Nabídka hraní na besedách, oslavách a rautech. Repertoár muziky je z oblasti Valašska, Lašska, Moravskoslovenského pomezí, jižní …

TJ Písek

Provoz tělovýchovné jednoty.

Michal Blokša

Nabídka služeb vzdělávací agentury, která je zaměřená na cílenou podporu maximalizace kvality výstupu u všech částí státní maturitní zkoušky.

ZO 0241 Nebory

Sdružování chovatelů holubů, pořádání závodů poštovních holubů a výstav.

ZO 0310 Mosty u Jablunkova

Sdružování chovatelů holubů, pořádání závodů poštovních holubů a výstav.

Rockfest CHECHČA

Zabýváme se pořádáním rockového festivalu včetně prodeje vstupenek.

Občanské sdružení Beskyd

Pořádání výchovných a vzdělávacích akcí a koncertů. Zabýváme se drogovou tématikou a násilím ve školách a v rodině.

Orel jednota Staré Město u Frýdku

Cílem křesťanské organizace je výchova mladých lidí a dětí zejména prostřednictvím sportovních aktivit. Zaměřujeme se na florbal, běh, fotbal, cykloturistiku a turistiku.

Dobrá 3000, o.s.

Provoz mateřského centra. Organizování volnočasových programů pro děti a rodiče s dětmi. Věnujeme se kreslení, tancování, zpívání, čtení pohádek, základům anglického jazyka.

Sportovní centrum Bystřice

Provozujeme sportovní centrum a klub se zaměřením na moderní pětiboj. Navštěvujeme domácí a zahraniční závody a některé z nich i pořádáme. Trénujeme hlavně plavání, běh, střelbu, šerm a jízdu na koni. Pořádáme také soustředění a klub čítá kolem deseti ...