Náboženské organizace • okr. Frýdek-Místek a okolí

Česká hinduistická náboženská společnost

Pořádání satsangů věnovaných hinduismu, indické mytologii, filosofii a kultuře. Mezi nejvýznamnější směry hinduismu patří višnuismus a šivaismus.

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Nabízíme pravidelné veřejné meditace, literaturu o buddhismu a pořádání přednášek. Zaměřujeme se také na kurzy a výstavy umění tibetského buddhismu.

Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele

Mužský řeholní řád, který se věnuje duchovní správě farností, pastoraci poutních míst, koná exercicie a lidové misie ve farnostech.

Římskokatolická farnost Frýdek

Pořádání bohoslužeb. Poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Frýdku - Místku

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání pro děti i dospělé. Pro děti je určena nedělní škola, která probíhá zároveň s bohoslužbami.

Sbor Církve bratrské ve Frýdku-Místku

Sbor pořádá bohoslužby a modlitební setkání. Organizujeme program pro děti a mládež s náboženskou tématikou a biblické hodiny.

Apoštolská církev, sbor Frýdek - Místek

Sbor pořádá bohoslužby, náboženská setkání, nedělní školu, zvěstování evangelia, misie a programy pro děti i mládež.

Římskokatolická farnost Místek

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)

Charita Frýdek-Místek

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Římskokatolická farnost Sedliště

Naší činností je pořádání bohoslužeb a jiných společenských akcí. Dále poskytujeme informace o činnosti římskokatolické farnosti.

Římskokatolická farnost Palkovice

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Dobrá

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Bruzovice

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských setkání.

Římskokatolická farnost Paskov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 14:00)

Římskokatolická farnost Kozlovice

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 18:00)

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravici

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost.

Frýdecký seniorát Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Pořádání bohoslužeb Slezské církve evangelické augsburského vyznání.

Církev živého Boha sbor Frýdek-Místek

Pořádání bohoslužeb, duchovních setkání, dětských dnů, pravidelného nedělního setkání, vyučování růstu, sborových konferencí a shromáždění. Zaměřujeme se na organizování výstav s křesťanskou tématikou, evangelizací, koncertů, hudebních produkcí, přednášek, …

Sbor Církve adventistů sedmého dne Třinec - Oldřichovice

Sbor pořádá pravidelné i mimořádné bohoslužby a duchovní setkání. Založen v roce 1912. Bohoslužby se konají pravidelně každou sobotu dopoledne. V letních měsících v odpoledních hodinách probíhají setkávání a posezení. Sbor se podílí na organizaci křesťanského …