Náboženské organizace

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Charita Jablunkov

Denní stacionář sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením. Centrum pomoci sv. Rafaela. Bezplatná právní poradna.

Charita Třinec

Nezisková organizace působící na Třinecku a v nejbližším okolí. Naším cílem je poskytovat pomoc a podporu všem potřebným.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Římskokatolická farnost Bruzovice

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských setkání.

Sbor Církve adventistů sedmého dne Jablunkov - Návsí

Sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Provozujeme charitativní činnost a nabízíme osvětové i vzdělávací programy.

Charita Frýdek-Místek

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele

Mužský řeholní řád, který se věnuje duchovní správě farností, pastoraci poutních míst, koná exercicie a lidové misie ve farnostech.

Česká hinduistická náboženská společnost

Pořádání satsangů věnovaných hinduismu, indické mytologii, filosofii a kultuře. Mezi nejvýznamnější směry hinduismu patří višnuismus a šivaismus.

Frýdek-Místek +

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Nabízíme pravidelné veřejné meditace, literaturu o buddhismu a pořádání přednášek. Zaměřujeme se také na kurzy a výstavy umění tibetského buddhismu.

Jablunkovský seniorát Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Provozujeme společenství sboru Slezské církve evangelické. Pořádáme kázání. Vedeme pěvecký sbor.

Římskokatolická farnost Frýdek

Pořádání bohoslužeb. Poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.

Sbor Církve bratrské v Třinci - Lyžbice

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Frýdku - Místku

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání pro děti i dospělé. Pro děti je určena nedělní škola, která probíhá zároveň s bohoslužbami.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravici

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost.

Sbor Církve bratrské ve Frýdku-Místku

Sbor pořádá bohoslužby a modlitební setkání. Organizujeme program pro děti a mládež s náboženskou tématikou a biblické hodiny.

Frýdecký seniorát Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Pořádání bohoslužeb Slezské církve evangelické augsburského vyznání.

Římskokatolická farnost Dobrá

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Paskov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 14:00)

Apoštolská církev, sbor Frýdek - Místek

Sbor pořádá bohoslužby, náboženská setkání, nedělní školu, zvěstování evangelia, misie a programy pro děti i mládež.

Římskokatolická farnost Sedliště

Naší činností je pořádání bohoslužeb a jiných společenských akcí. Dále poskytujeme informace o činnosti římskokatolické farnosti.

Římskokatolická farnost Místek

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)

Římskokatolická farnost Palkovice

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Třinec

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a duchovních setkání.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Římskokatolická farnost Jablunkov

Pořádání bohoslužeb, biblických hodin, pravidelných sbírek, farních dnů a duchovních setkání.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)