Komunální a technické služby

Drahomír Hynčica & Ing. Zdeňka Dreiseitlová

Drahomír Hynčica & Ing. Zdeňka Dreiseitlová

Zemní a přípravné práce pro stavby. Zaměřujeme se na výstavbu a opravy lesních cest, zhotovování podkladních vrstev pro asfaltové komunikace, zřizování svážnic pro přibližování dřeva, čištění a úpravy vodních toků, štěpkování odstraněných křovin z okolí ...

Kontejnerové a odtahové služby – Petr Novák

Ekologická likvidace autovraků, kontejnerový odvoz komunálního odpadu a suti, pronájem kontejnerů do 5 tun, vyklízení nemovitostí, odvoz železa, barevných kovů a autobaterií, prodej písku, štěrku, mulčovací kůry, prodej dřeva, bourací ...

SÁRA Viktor s.r.o

Zaměřujeme se na poskytování technických služeb v oblasti čištění komunikací. Provádíme čištění komunikací po frézování před pokládkou asfaltových povrchů, čištění stavenišť, komunikací při výjezdech ze stavenišť, dovoz vody na staveniště, zimní údržbu cest, …

VKUS-BUSTAN s.r.o.

VKUS-BUSTAN s.r.o.

Poskytujeme služby ochrany majetku a osob. Nabídka úklidových a technických služeb, správu a údržbu nemovitostí.

Služby Hnojník, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost se zabývá rozvojem, údržbou a správou vodovodních a kanalizačních sítí, komunikací nebo veřejných osvětlení. Pečuje o veřejnou zeleň a prostranství.

TS - technické služby, a.s.

Provádíme údržbu veřejné zeleně a místních komunikací.

Nehlsen Třinec, s.r.o.

Zajištění technických služeb, správa a údržba komunikací, příprava a realizace dopravních staveb, čistění městských kanalizací.