https://www.info-frydek-mistek.cz/rekvalifikacni-kurzy-skoleni

Centrála

Tisk | Přidat / editovat záznam

Akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT a MPSV – REKVALIFIKAČNÍ KURZY, ŠKOLENÍ

Vzdělávací instituce se specializuje na odborné a rekvalifikační kurzy, školení a lektorskou činnost k provádění akreditovaných vzdělávacích programů a kurzů s celostátní platností. K této činnosti ji opravňují akreditace, udělené MPSV a MŠMT ČR. Dlouhodobá spolupráce s pobočkami Úřadu práce ČR.

V současné době se zaměřuje na tyto rekvalifikační kurzy:
 • Pracovník v sociálních službách – MPSV č.2017/0508-PK
 • Chůva pro děti do zahájení školní docházky – MŠMT č. 28929/2015-1/699.


Vzdělávací kurzy:
 • Komunikační dovednosti, Úvod do komunikace s konfliktním klientem.
 • Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra.
 • Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace – základní kurz.
 • Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace II. – nadstavbový kurz.
 • Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba.
 • Demence, Alzheimerova choroba, kurz pokračující.
 • Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci (syndrom EAN).
 • Úvod do etiky práce v pomáhajících profesích.
 • Úvod do arteterapie – základní kurz.
 • Úvod do arteterapie – pokračující kurz se zaměřením na práci s vybranými skupinami klientů.
 • Úvod do aktivizačních technik s využitím verbální komunikace.
 • Problematika péče o jedince s poruchami LMD, ADHD.
 • Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence (Rozvoj empatie, porozumění a sociální odpovědnosti).
 • Úvod do emoční inteligence. Zvládání negativních emocí (hněv, strach, stres) a psychická odolnost.
 • Úvod do specifických potřeb seniorů.
 • Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin.
 • Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra, pervazivními vývojovými poruchami.
 • Muzikoterapie.

FORMY VÝUKY: odpolední vyučování.
 • Zakladatelka: PaedDr. Anna Jakobová, absolventka Univerzity Palackého v Olomouci, v oboru Učitelství předškolního a školního věku a Speciální pedagogiky, diplomovaná sestra.

Mám udělenouautorizaci pro profesní kvalifkaci 69-017-M Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky,
číslo autorizace 2016/25 a jsem oprávněná zabezpečovat zkoušky a vydávat osvědčení.

http://www.vzdelavaci-kurzy.eu/inpage/aktualni-terminy-kurzu/
Web:
https://www.vzdelavaci-kurzy.eu
Adresa:
Františka Prokopa 196
739 42 Frýdek-Místek - Chlebovice
Moravskoslezský kraj / okres Frýdek-Místek
Mobil:
+420 732 349 654
Telefon:
+420 595 174 336
E-mail:

Reference:

http://www.vzdelavaci-kurzy.eu/inpage/reference/

Fakturační údaje: Obory činnosti:

PaedDr. Anna Jakobová

Františka Prokopa 196
739 42 Frýdek-Místek

IČO: 63043432

Obory činnosti:

Akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT a MPSV – REKVALIFIKAČNÍ KURZY, ŠKOLENÍ
Poctivá firma
Akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT a MPSV – REKVALIFIKAČNÍ KURZY, ŠKOLENÍ