https://www.info-frydek-mistek.cz/rekvalifikacni-kurzy-skoleni

Centrála

Tisk | Přidat / editovat záznam

Akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT a MPSV – REKVALIFIKAČNÍ KURZY, ŠKOLENÍ

Vzdělávací instituce se specializuje na odborné a rekvalifikační kurzy, školení a lektorskou činnost k provádění akreditovaných vzdělávacích programů a kurzů s celostátní platností. K této činnosti ji opravňují akreditace, udělené MPSV a MŠMT ČR. Dlouhodobá spolupráce s pobočkami Úřadu práce ČR.

V současné době se zaměřuje na tyto rekvalifikační kurzy:

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - MPSV č. A 2017/0508-PK

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - MŠMT-37525/2018-1/496


Akreditované kurzy MPSV v rámci dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách:

Základy a možnosti reminiscenční terapie v podmínkách sociálních služeb 8 hodin A 2018/0157-SP/PC

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra, pervazivními vývojovými poruchami 16 hodin č. 2016/1072-PC/PP

Akreditované kurzy vzdělávací instituce MŠMT 21729/2019-1

Problematika včasného a komplexního přístupu k dětem a žákům s poruchami ADHD MSMT-7504/2019-1-372

Problematika včasného, komplexního působení na jedince s poruchami autistického spektra MSMT- 7504/2019-1-372

Vzdělávací kurzy s akreditací MPSV:
 • Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb v rozsahu 8 hodin.
 • Úvod do komunikace s konfliktním klientem v rozsahu 8 hodin.
 • Úvod do specifických potřeb seniorů v rozsahu 8 hodin.
 • Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra, pervazivními vývojovými poruchami.
 • Základy a možnosti reminiscenční terapie v podmínkách praxe sociálních služeb.

Vzdělávací kurzy s ukončenou akreditací:
 • Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci v rozsahu 8 hodin.
 • Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 14 hodin.
 • Problematika demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 8 hodin.
 • Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence (rozvoj empatie, porozumění a sociální odpovědnosti) v rozsahu 8 hodin.
 • Úvod do emoční inteligence. Zvládání negativních emocí (hněv, strach, stres) a psychická odolnost v rozsahu 8 hodin.
 • Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin.

Vzdělávací kurzy bez akreditace:
 • Muzikoterapie.

FORMY VÝUKY: odpolední vyučování.
 • Zakladatelka: PaedDr. Anna Jakobová, absolventka Univerzity Palackého v Olomouci, v oboru Učitelství předškolního a školního věku a Speciální pedagogiky, diplomovaná sestra.

Termíny kurzů: https://www.vzdelavaci-kurzy.eu/inpage/aktualni-terminy-kurzu/
Web:
https://www.vzdelavaci-kurzy.eu
Adresa:
Františka Prokopa 196
739 42 Frýdek-Místek - Chlebovice
Moravskoslezský kraj / okres Frýdek-Místek
Mobil:
+420 732 349 654
Telefon:
+420 595 174 336
E-mail:

Reference:

http://www.vzdelavaci-kurzy.eu/inpage/reference/

Fakturační údaje: Obory činnosti:

PaedDr. Anna Jakobová

Františka Prokopa 196
739 42 Frýdek-Místek

IČO: 63043432

Obory činnosti:

Poctivá firma
Akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT a MPSV – REKVALIFIKAČNÍ KURZY, ŠKOLENÍ